Адвокатска колегия Бургас

официален сайт

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 25 януари 2020 г. (събота) от 08:30 часа ще бъде проведено годишно Общо събрание на адвокатите при Адвокатска колегия – Бургас, в сградата на Съдебна палата-Бургас, етаж 1, зала № 2, при следния дневен ред:
1. Запознаване на Общото събрание с финансовото и документално състояние на АК-Бургас при встъпването в длъжност на настоящия Адвокатски съвет и към 25.01.2020г.;
2. Отчет за дейността на адвокатския съвет през 2019г.;
3. Доклад на контролния съвет за 2019г.;
4. Отчет на дисциплинарния съд за 2019г.;
5. Приемане бюджета на Съвета на АК за 2020г.;
6. Провеждане на избор за допълване състава на Дисциплинарния съд с двама члена;
7. Избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната през 2020г.;
8. Разни.
При липса на кворум на основание чл.81, ал.4 от Закона за адвокатурата, събранието ще се проведе в 9.30 часа същият ден, на същото място и при същия дневен ред, независимо от присъстващите членове на колегията.

ВАЖНО !!!

"Уважаеми колеги,

Във връзка с обявеното ИП и наложените мерки на национално и регионално ниво за предпазване на населението, на свое заседание от 13.03.2020г. Адвокатски съвет – Бургас взе решение за отлагане на насроченият за 28.03.2020г. семинар по ГПК, както и за преустановяване организацията за отбелязване на Денят на Конституцията 16 април.
Молим да ограничите посещенията си в офиса на АК – Бургас, ако това не е крайно наложително.
Уведомяваме Ви също, че дължимият членски внос, можете да превеждате по банковата сметка на АК – БУРГАС: IBAN-BG33STSA93000003533303; BIC:STSABGSF Банка "ДСК" - клон Бургас.
Благодарим Ви за проявеното разбиране!"

КОНТАКТИ С НАС

Бургас 8000 ул. "Княз Борис І" № 21 вх. Б, ет. 1

(+359 056) tel: 815081

(+359 056) fax: 815081

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 


All Rights Reserved.