Адвокатска колегия Бургас

официален сайт

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ПЛАН

ЗА ВЪВЕЖДАЩО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

За 2019 г.

по Закона за мерките срещу изпирането на пари

на адвокат …………………………………..,

вписан/а при Адвокатска колегия гр.Бургас,

рег.№ ………………….

  І. ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ

  Чл.1 Запознаване с новите изисквания на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ДВ бр.27/27.03.2018 г.) и Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ДВ бр. 3/08.01.2019 г.) – краен срок 15.02.2019 г.;

   Чл.2 Запознаването с посочената в чл.1 нормативна база се документира писмено, като съставеният за това протокол се съхранява от адвокат .........................................................................

ІІ. ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

Чл.3 продължаващото обучение на адвокат .............................................................за изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари, актовете по прилагането му и евентуално съдебна практика се провежда веднъж годишно в периода от 01.03.2019 г. до 24.12.2019 г., като включва запознаване с евентуално приети изменения в закона, правилника за прилагането му, налична и достъпна съдебна практика, приети правила по приложението на закона от Висшия адвокатски съвет, публикувани указания на Държавна агенция „Национална сигурност“, информация от електронната им страница във връзка с превенцията на изпирането на пари и финансиране на тероризма, и по възможност посещение на специализирани семинари по посочените теми, организирани от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ гр.София и/или Адвокатска колегия гр.Бургас.

Настоящият план е приет и утвърден от адвокат ……………………………

Гр.Бургас                                 Утвърдил:

                                                               (адв………………..)

ДО

ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО

РАЗУЗНАВАНЕ“

ПРИ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ

„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

Гр.София

На основание чл.67 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приложено, представям Ви план за въвеждащо и продължаващо обучение на адвокат ……………………………, вписан/а в Регистъра на адвокатите при Адвокатска колегия- Бургас № …………………….. .

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста.

14.02.2019 г.                            Подпис:

Гр.Бургас                                             ………………………………

 

ВАЖНО !!!

"Уважаеми колеги,

Във връзка с обявеното ИП и наложените мерки на национално и регионално ниво за предпазване на населението, на свое заседание от 13.03.2020г. Адвокатски съвет – Бургас взе решение за отлагане на насроченият за 28.03.2020г. семинар по ГПК, както и за преустановяване организацията за отбелязване на Денят на Конституцията 16 април.
Молим да ограничите посещенията си в офиса на АК – Бургас, ако това не е крайно наложително.
Уведомяваме Ви също, че дължимият членски внос, можете да превеждате по банковата сметка на АК – БУРГАС: IBAN-BG33STSA93000003533303; BIC:STSABGSF Банка "ДСК" - клон Бургас.
Благодарим Ви за проявеното разбиране!"

КОНТАКТИ С НАС

Бургас 8000 ул. "Княз Борис І" № 21 вх. Б, ет. 1

(+359 056) tel: 815081

(+359 056) fax: 815081

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 


All Rights Reserved.