Адвокатска колегия Бургас

официален сайт

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КЪМ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ БУРГАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОРГАНИ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ БУРГАС НА 26-27 ЯНУАРИ 2019 ГОДИНА

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1-13/06.02.2019 ГОД.

Днес, 06.02.2019 година, в 20.25 часа, Избирателна комисия при АК- Бургас, избрана с решение на САК, ДС и КС - протокол от 26.11.2018 г в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: адвокат Мариана Трифонова

                                               ЧЛЕНОВЕ: адвокат Ирина Камбурова-Тунтева                                                                            адвокат Росен Русев

На основание чл. 106 от Закона за адвокатурата и протокол №11, №12 и №13 за отчитане на резултатите от проведения на 03.02.2019г., допълнителен избор за Адвокатски съвет, Контролен съвет, Дисциплинарен съд и председател на Дисциплинарния съд,

Р Е Ш И:

         ОБЯВЯВА за избрани за основни членове на състава на Адвокатският съвет на БАК, адвокатите: адв. Михаил Хаджиянев, адв. Николета Метева, адв. Димитрина Ройдева-Гьорева, адв. Добромира Полименова, адв. Иван Чавдаров, адв. Минка Топалова, адв. Анна Мадевова и адв. Иванка Кирязова.

ОБЯВЯВА за избрани за резервни членове на състава на Адвокатският съвет на БАК, адвокатите:

адв.Калоян Кръстевич, адв.Татяна Иванова и адв. Момчил Момчилов.

                  

         Решението подлежи на обжалване пред ВАдвС в законоустановения седмодневен срок, съгласно чл. 106, ал.4 от ЗА, считано от обявяването му – 06.02.2019г..

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................(адв. М. Трифонова)

                                      ЧЛЕНОВЕ:....................(адв.Камбурова-Тунтева)

                                                                  ..........................(адв. Р. Русев)

ВАЖНО !!!

"Уважаеми колеги,

Във връзка с обявеното ИП и наложените мерки на национално и регионално ниво за предпазване на населението, на свое заседание от 13.03.2020г. Адвокатски съвет – Бургас взе решение за отлагане на насроченият за 28.03.2020г. семинар по ГПК, както и за преустановяване организацията за отбелязване на Денят на Конституцията 16 април.
Молим да ограничите посещенията си в офиса на АК – Бургас, ако това не е крайно наложително.
Уведомяваме Ви също, че дължимият членски внос, можете да превеждате по банковата сметка на АК – БУРГАС: IBAN-BG33STSA93000003533303; BIC:STSABGSF Банка "ДСК" - клон Бургас.
Благодарим Ви за проявеното разбиране!"

КОНТАКТИ С НАС

Бургас 8000 ул. "Княз Борис І" № 21 вх. Б, ет. 1

(+359 056) tel: 815081

(+359 056) fax: 815081

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 


All Rights Reserved.