Адвокатска колегия Бургас

официален сайт

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
НКЦ „Решение” ООД и ИК „Труд и право” Ви канят на традиционните си национални учебни семинари:

НОВОТО ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2019 г. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018 г.
17 – 18 януари 2019 г.

София, пл. „Македония” 1, ет. 2, КНСБ, Конферентна зала „Европа“

Лектори:

ВЕЛИН ФИЛИПОВ, Регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант

КАЛИНА ЗЛАТАНОВА, Данъчен консултант

ЕВГЕНИЯ ПОПОВА, Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

Поканата за семинара можете да разгледате тук .

Заявка за участие в семинара можете да попълните тук.

Цена за участие в семинара: 336.00 лв. с ДДС


НОВОТО ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2019 г. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018 г.

23 – 25 януари 2019 г.

София, пл. „Македония” 1, ет. 2, КНСБ, Конферентна зала „Европа“

Лектори:

ДИМИТЪР ВОЙНОВ, Данъчен консултант

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА, Данъчен консултант

ЕВГЕНИЯ ПОПОВА, Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

Поканата за семинара можете да разгледате тук .

Заявка за участие в семинара можете да попълните тук.

Цена за участие в семинара: 336.00 лв. с ДДС


НОВОТО ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2019 г. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018 г.

30 януари – 1 февруари 2019 г.

София, пл. „Македония” 1, ет. 2, КНСБ, Конферентна зала „Европа“

Лектори:

ВЕЛИН ФИЛИПОВ, Регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант

КАЛИНА ЗЛАТАНОВА, Данъчен консултант

ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА, Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП
Поканата за семинара можете да разгледате тук .

Заявка за участие в семинара можете да попълните тук.

Цена за участие в семинара: 336.00 лв. с ДДС


ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ ЗА 2019 г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ДАНЪЧНОТО И СЧЕТОВОДНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

27 – 28 февруари 2019 г.

София, пл. „Македония” 1, ет. 2, КНСБ, Конферентна зала „Европа“

Лектори:

ВЕЛИН ФИЛИПОВ, Регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант

ДИМИТЪР ВОЙНОВ, Данъчен консултант

КАЛИНА ЗЛАТАНОВА, Данъчен консултант

ЕВГЕНИЯ ПОПОВА, Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

Поканата за семинара можете да разгледате тук .

Заявка за участие в семинара можете да попълните тук.

Цена за участие в семинара: 336.00 лв. с ДДС


НОВИТЕ МОМЕНТИ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И УРЕДБАТА НА ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2019 Г.

13 – 15 февруари 2019 г.

София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа”

Лектори:

КАТЯ КАШЪМОВА, Началник отдел „Осигурителна методология” в Национална агенция за приходите

ДАНИЕЛА АСЕНОВА, Директор на дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания” в Национален осигурителен институт

ТЕОДОРА ДИЧЕВА, Директор на Дирекция „Правно осигуряване“ в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

МАРИО ПЪРВАНОВ, Съдия във Върховен касационен съд

ЕЛКА АТАНАСОВА, Началник отдел „Методология за отпускане на пенсиите” в Национален осигурителен институт

Поканата за семинара можете да разгледате тук.

Заявка за участие в семинара можете да попълните тук.

Цена за участие в семинара: 336.00 лв. с ДДС


НОВИТЕ МОМЕНТИ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И УРЕДБАТА НА ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2019 Г.

20 – 22 февруари 2019 г.

София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа”

Лектори:

КАТЯ КАШЪМОВА, Началник отдел „Осигурителна методология” в Национална агенция за приходите

ДАНИЕЛА АСЕНОВА, Директор на дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания” в Национален осигурителен институт

ТЕОДОРА ДИЧЕВА, Директор на Дирекция „Правно осигуряване“ в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

МАРИО ПЪРВАНОВ, Съдия във Върховен касационен съд

ЕЛКА АТАНАСОВА, Началник отдел „Методология за отпускане на пенсиите” в Национален осигурителен институт

Поканата за семинара можете да разгледате тук .

Заявка за участие в семинара можете да попълните тук.

Цена за участие в семинара: 336.00 лв. с ДДС


НОВИТЕ МОМЕНТИ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И УРЕДБАТА НА ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2019 Г. НОВИ СТАНДАРТИ В ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

20 – 22 март 2019 г.

София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа”

Лектори:

КАТЯ КАШЪМОВА, Началник отдел „Осигурителна методология” в Национална агенция за приходите

Д-р НЕВИН ФЕТИ, Експерт по защита на личните данни

ТЕОДОРА ДИЧЕВА, Директор на Дирекция „Правно осигуряване“ в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

МАРИО ПЪРВАНОВ, Съдия във Върховен касационен съд

ЕЛКА АТАНАСОВА, Началник отдел „Методология за отпускане на пенсиите” в Национален осигурителен институт

Поканата за семинара можете да разгледате тук .

Заявка за участие в семинара можете да попълните тук.

Цена за участие в семинара: 336.00 лв. с ДДС


Ако желаете да разгледате поканите за всички предстоящи семинари, кликнете тук.

Допълнителна информация по нашите предложения можете да получите на: 02/981-13-76, 02/986-27-17, 088/845-19-64 и www.trudipravo.bg.

Очакваме Ви!

Желаем Ви щастливи Коледни и Новогодишни празници!

НКЦ „Решение” ООД

 

ИК „Труд и право”

НОВОТО ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2019 г. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018 г.
17 – 18 януари 2019 г.

София, пл. „Македония” 1, ет. 2, КНСБ, Конферентна зала „Европа“

Лектори:

ВЕЛИН ФИЛИПОВ, Регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант

КАЛИНА ЗЛАТАНОВА, Данъчен консултант

ЕВГЕНИЯ ПОПОВА, Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/R-rOpwxDzuiBoHk1hAFEQ_pUJLddZ88zwODI4ha9hcYSqytZFYhoYzJhzn3Mss_uy9wjdq9tB0Ci4HszMLaP5zxSUNWJt6byiRll9MyPKC9lDMVoOZV24Q=s0-d-e1-ft#http://www.trudipravo.bg/images/stories/semin/zala-evropa-seminar.png
Поканата за семинара можете да разгледате тук или в прикачения файл.

Заявка за участие в семинара можете да попълните тук.

Цена за участие в семинара: 336.00 лв. с ДДС


НОВОТО ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2019 г. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018 г.

23 – 25 януари 2019 г.

София, пл. „Македония” 1, ет. 2, КНСБ, Конферентна зала „Европа“

Лектори:

ДИМИТЪР ВОЙНОВ, Данъчен консултант

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА, Данъчен консултант

ЕВГЕНИЯ ПОПОВА, Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/R-rOpwxDzuiBoHk1hAFEQ_pUJLddZ88zwODI4ha9hcYSqytZFYhoYzJhzn3Mss_uy9wjdq9tB0Ci4HszMLaP5zxSUNWJt6byiRll9MyPKC9lDMVoOZV24Q=s0-d-e1-ft#http://www.trudipravo.bg/images/stories/semin/zala-evropa-seminar.png
Поканата за семинара можете да разгледате тук или в прикачения файл.

Заявка за участие в семинара можете да попълните тук.

Цена за участие в семинара: 336.00 лв. с ДДС


НОВОТО ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2019 г. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018 г.

30 януари – 1 февруари 2019 г.

София, пл. „Македония” 1, ет. 2, КНСБ, Конферентна зала „Европа“

Лектори:

ВЕЛИН ФИЛИПОВ, Регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант

КАЛИНА ЗЛАТАНОВА, Данъчен консултант

ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА, Главен експерт по приходите в ЦУ на НАПhttps://ci5.googleusercontent.com/proxy/R-rOpwxDzuiBoHk1hAFEQ_pUJLddZ88zwODI4ha9hcYSqytZFYhoYzJhzn3Mss_uy9wjdq9tB0Ci4HszMLaP5zxSUNWJt6byiRll9MyPKC9lDMVoOZV24Q=s0-d-e1-ft#http://www.trudipravo.bg/images/stories/semin/zala-evropa-seminar.png
Поканата за семинара можете да разгледате тук или в прикачения файл.

Заявка за участие в семинара можете да попълните тук.

Цена за участие в семинара: 336.00 лв. с ДДС


ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ ЗА 2019 г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ДАНЪЧНОТО И СЧЕТОВОДНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

27 – 28 февруари 2019 г.

София, пл. „Македония” 1, ет. 2, КНСБ, Конферентна зала „Европа“

Лектори:

ВЕЛИН ФИЛИПОВ, Регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант

ДИМИТЪР ВОЙНОВ, Данъчен консултант

КАЛИНА ЗЛАТАНОВА, Данъчен консултант

ЕВГЕНИЯ ПОПОВА, Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/R-rOpwxDzuiBoHk1hAFEQ_pUJLddZ88zwODI4ha9hcYSqytZFYhoYzJhzn3Mss_uy9wjdq9tB0Ci4HszMLaP5zxSUNWJt6byiRll9MyPKC9lDMVoOZV24Q=s0-d-e1-ft#http://www.trudipravo.bg/images/stories/semin/zala-evropa-seminar.png
Поканата за семинара можете да разгледате тук или в прикачения файл.

Заявка за участие в семинара можете да попълните тук.

Цена за участие в семинара: 336.00 лв. с ДДС


НОВИТЕ МОМЕНТИ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И УРЕДБАТА НА ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2019 Г.

13 – 15 февруари 2019 г.

София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа”

Лектори:

КАТЯ КАШЪМОВА, Началник отдел „Осигурителна методология” в Национална агенция за приходите

ДАНИЕЛА АСЕНОВА, Директор на дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания” в Национален осигурителен институт

ТЕОДОРА ДИЧЕВА, Директор на Дирекция „Правно осигуряване“ в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

МАРИО ПЪРВАНОВ, Съдия във Върховен касационен съд

ЕЛКА АТАНАСОВА, Началник отдел „Методология за отпускане на пенсиите” в Национален осигурителен институт

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/R-rOpwxDzuiBoHk1hAFEQ_pUJLddZ88zwODI4ha9hcYSqytZFYhoYzJhzn3Mss_uy9wjdq9tB0Ci4HszMLaP5zxSUNWJt6byiRll9MyPKC9lDMVoOZV24Q=s0-d-e1-ft#http://www.trudipravo.bg/images/stories/semin/zala-evropa-seminar.png

Поканата за семинара можете да разгледате тук.

Заявка за участие в семинара можете да попълните тук.

Цена за участие в семинара: 336.00 лв. с ДДС


НОВИТЕ МОМЕНТИ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И УРЕДБАТА НА ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2019 Г.

20 – 22 февруари 2019 г.

София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа”

Лектори:

КАТЯ КАШЪМОВА, Началник отдел „Осигурителна методология” в Национална агенция за приходите

ДАНИЕЛА АСЕНОВА, Директор на дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания” в Национален осигурителен институт

ТЕОДОРА ДИЧЕВА, Директор на Дирекция „Правно осигуряване“ в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

МАРИО ПЪРВАНОВ, Съдия във Върховен касационен съд

ЕЛКА АТАНАСОВА, Началник отдел „Методология за отпускане на пенсиите” в Национален осигурителен институт

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/R-rOpwxDzuiBoHk1hAFEQ_pUJLddZ88zwODI4ha9hcYSqytZFYhoYzJhzn3Mss_uy9wjdq9tB0Ci4HszMLaP5zxSUNWJt6byiRll9MyPKC9lDMVoOZV24Q=s0-d-e1-ft#http://www.trudipravo.bg/images/stories/semin/zala-evropa-seminar.png
Поканата за семинара можете да разгледате тук или в прикачения файл.

Заявка за участие в семинара можете да попълните тук.

Цена за участие в семинара: 336.00 лв. с ДДС


НОВИТЕ МОМЕНТИ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И УРЕДБАТА НА ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2019 Г. НОВИ СТАНДАРТИ В ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

20 – 22 март 2019 г.

София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа”

Лектори:

КАТЯ КАШЪМОВА, Началник отдел „Осигурителна методология” в Национална агенция за приходите

Д-р НЕВИН ФЕТИ, Експерт по защита на личните данни

ТЕОДОРА ДИЧЕВА, Директор на Дирекция „Правно осигуряване“ в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

МАРИО ПЪРВАНОВ, Съдия във Върховен касационен съд

ЕЛКА АТАНАСОВА, Началник отдел „Методология за отпускане на пенсиите” в Национален осигурителен институт

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/R-rOpwxDzuiBoHk1hAFEQ_pUJLddZ88zwODI4ha9hcYSqytZFYhoYzJhzn3Mss_uy9wjdq9tB0Ci4HszMLaP5zxSUNWJt6byiRll9MyPKC9lDMVoOZV24Q=s0-d-e1-ft#http://www.trudipravo.bg/images/stories/semin/zala-evropa-seminar.png
Поканата за семинара можете да разгледате тук или в прикачения файл.

Заявка за участие в семинара можете да попълните тук.

Цена за участие в семинара: 336.00 лв. с ДДС


Ако желаете да разгледате поканите за всички предстоящи семинари, кликнете тук.

Допълнителна информация по нашите предложения можете да получите на: 02/981-13-76, 02/986-27-17, 088/845-19-64 и www.trudipravo.bg.

Очакваме Ви!

Желаем Ви щастливи Коледни и Новогодишни празници!

НКЦ „Решение” ООД

ИК „Труд и право”

КОНТАКТИ С НАС

Бургас 8000 ул. "Княз Борис І" № 21 вх. Б, ет. 1

(+359 056) tel: 815081

(+359 056) fax: 815081

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 


All Rights Reserved.