Адвокатска колегия Бургас

официален сайт

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

П О К А Н А

Адвокатски съвет- Бургас, на основание чл. 81 АЛ. 2, ВР. АЛ. 1 ОТ Закона за адвокатурата свиква Общо събрание на адвокатите при Адвокатска колегия- Бургас на 26 и 27 януари 2019 година в 8. 30 часа в град Бургас, зала № 2 на Окръжен съд, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Отчет за дейността на Адвокатския съвет през 2018 година

  2. Доклад на Контролния съвет за 2018 година

  3. Отчет на Дисциплинарния съд за 2018 година

  4. Приемане Бюджет на Адвокатския съвет за финансовата 2019 година

  5. Определяне броя на членовете на Адвокатския съвет, Контролния съвет, Дисциплинарния съд и провеждане избор на Адвокатски съвет, Председател на Адвокатския съвет, Контролен съвет, Дисциплинарен съд и Председател на Дисциплинарния съд

  6. Избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната

`        При липса на кворум, на основание чл. 81 ал. 4 от ЗА, събранието ще се проведе в 9.30 часа същия ден, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на колегията.

 

КОНТАКТИ С НАС

Бургас 8000 ул. "Княз Борис І" № 21 вх. Б, ет. 1

(+359 056) tel: 815081

(+359 056) fax: 815081

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 


All Rights Reserved.