Адвокатска колегия Бургас

официален сайт

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

П Р О Т О К О Л

Днес, 26. 11. 2018 година, на основание чл. 101 ал. 1 от Закона за адвокатурата се проведе заседание на Адвокатски съвет- Бургас, Контролен съвет и Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия- Бургас.

Заседанието се проведе при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1.Определяне състав на Избирателна комисия- основни и резервни членове и състав на Избирателни бюра за провеждане избор на ръководни органи на Адвокатска колегия- Бургас и на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната

Във връзка с провеждане на избора, който ще се проведе на 26 и 27. 01. 2019 година в зала № 2, етаж 1 на Окръжен съд- Бургас, се взе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 101 ал. 1 и ал. 2 от Закона за адвокатурата ИЗБИРА:

1. Комисия за провеждане избор на ръководни органи и на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, в състав:

Председател: адв. Мариана Стефанова Трифонова

Членове:       адв.Ирина Димитрова Камбурова- Тунтева

                                   адв. Росен Димитров Русев

Резервни членове:адв. Здравко Костов Костов, адв.Златина Димитрова Билянова

2.Избирателни бюра:

2.1     адв. Божан Желязков Божанов

         адв. Надежда Янчева Грудева

         адв. Николай Ганчев Рачев

          2.2.   адв. Живко Бойков Бойчев

                   адв. Георги Янков Яне

                   адв. Невена Христова Чакърова

След изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

                                                     Председател АС: /п/ Христофор Кондев

Председател КС: /п/Христо Спиров          

Председател ДС:/п/ Манол Чакъров

 

КОНТАКТИ С НАС

Бургас 8000 ул. "Княз Борис І" № 21 вх. Б, ет. 1

(+359 056) tel: 815081

(+359 056) fax: 815081

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 


All Rights Reserved.