Адвокатска колегия Бургас

официален сайт

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

С настоящото Ви уведомяваме, че Немската фондация за международно правно сътрудничество, съвместно с Немската федерална адвокатура и Немската асоциация на адвокатите, организират Многостранна стажантска програма за адвокати, в която е поканен да участва един български адвокат, отговарящ на условията, посочени от организаторите: да е младши адвокати или адвокат на възраст до 40 г., да има високо ниво на владеене на немски език (което трябва да се докаже чрез езиков тест, ако това бъде поискано от Немската фондация за международно правно сътрудничество) и да практикува в областта на гражданското и търговското право. Стажът не е отворен за адвокати, които: работят за немска правна кантора или такава, която оперира от името на немска правна кантора; работят за правна кантора, която има офиси, находящи се в Еермания; работят за правна кантора, която е партньор на правен офис на находяща се в Германия правна кантора.

Стажът ще се проведе в периода 24 април - 1 юни 2019 г. и ще се състои основно в град Кьонингсвинтер (близо до град Бон), като предварителната програма е следната:

24 април 2019 г. - Пристигане в Кьонингсвинтер

25 април - 4 май 2019 г. - Встъпителен семинар в Кьонингсвинтер 6 май - 29 май 2019 г. - Стаж в немска правна кантора

30 май - 31 май 2019 г. - Заключителен семинар в Бон 1 юни 2019 г. - Отпътуване

Организаторите поемат следните разходи:

- Храна и настаняване по време на встъпителния и заключителния семинар;

- Пътни разходи от мястото на встъпителния семинар до мястото на стажа и от мястото на стажа до заключителния семинар;

- Настаняване на мястото, на което ще се проведе стажът (ако настаняването бъде резервирано от участниците, разходите за него ще бъдат покрити до максималния размер, определен чрез предварителна консултация, проведена е Немската фондация за международно правно сътрудничество);

- Командировъчни по време на стажа в размер на 550 евро;

- Здравна застраховка, която покрива разходите, които могат да възникнат при евентуално проведено медицинско лечение, както и в случай на тежко заболяване).

Разходите по пътуването до въвеждащия семинар в началото на стажантската програма и разходите от заключителния семинар в края на програмата трябва да се покрият от участниците. Командировъчните, които се отпускат, няма да бъдат достатъчни за покриване на всички лични нужди по време на стажа. Поради това, ще бъде необходимо за стажантите да си осигурят и допълнителни средства.

Ако поради лични или други причини успешното завършване на стажантската програма бъде застрашено или се окаже невъзможно, организаторите си запазват правото преждевременно да прекратят участието в програмата на съответния участник. В такъв случай участникът следва да покрие допълнителните разходи по завръщането си, които биха могли да възникнат поради по-ранното му отпътуване.

Във връзка с определяне на участника в стажа, ще се проведе изпит по немски език на 12.11.2018 г. от 9:30 ч. в сградата на Висшия адвокатски съвет - гр. София, ул. „Цар Калоян“ 1А.

В случай, че желаете да участвате в изпита, моля изпратете (чрез съответната адвокатска колегия) молба е трите си имена и висшето учебно заведение, което сте завършили, автобиография на немски език, мотивационно писмо на немски език, актуална снимка (паспортен формат с добра резолюция), копие от паспорта и удостоверение от съответната колегия, че в момента практикувате адвокатската професия. Желателно е да получим и документ за владеене на немски език.

Всички документи трябва да бъдат изпратени във Висшия адвокатски съвет не по-късно от 07.11.2018 г.,, препратени задължително чрез съответната Адвокатска колегия.

ВАЖНО !!!

"Уважаеми колеги,

Във връзка с обявеното ИП и наложените мерки на национално и регионално ниво за предпазване на населението, на свое заседание от 13.03.2020г. Адвокатски съвет – Бургас взе решение за отлагане на насроченият за 28.03.2020г. семинар по ГПК, както и за преустановяване организацията за отбелязване на Денят на Конституцията 16 април.
Молим да ограничите посещенията си в офиса на АК – Бургас, ако това не е крайно наложително.
Уведомяваме Ви също, че дължимият членски внос, можете да превеждате по банковата сметка на АК – БУРГАС: IBAN-BG33STSA93000003533303; BIC:STSABGSF Банка "ДСК" - клон Бургас.
Благодарим Ви за проявеното разбиране!"

КОНТАКТИ С НАС

Бургас 8000 ул. "Княз Борис І" № 21 вх. Б, ет. 1

(+359 056) tel: 815081

(+359 056) fax: 815081

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 


All Rights Reserved.