Адвокатска колегия Бургас

официален сайт

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА- GDPR

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

на БУРГАСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

за мерките за защита на личните данни съгласно Регламент 2016/679

(приети с Решение на Бургаски адвокатски съвет от 23.05.2018 г.)

I. Общи положения

Чл. 1. (1) Бургаската адвокатска колегия, наричана по-долу БАК или „КОЛЕГИЯТА“, е юридическо лице, което се състои от всички вписани в регистрите й адвокати и е регистрирана с БУЛСТАТ: 102173703.

(2) Бургаската адвокатска колегия е със седалище в гр. Бургас и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Княз Борис Първи“ № 21, вх. Б, ет. 1.

(3) Като юридическо лице, възникнало по силата на закона, БАК осъществява чрез своите органи дейностите, предвидени в Закона за адвокатурата, Закона за правната помощ и други нормативни актове, възлагащи правомощия на адвокатските колегии и техните органи.

(4) БАК обработва лични данни във връзка със своята дейност и сама определя целите и средствата за обработването им. В този случай БАК действа като администратор на лични данни.

            (5) В случаите, в които БАК обработва лични данни за цели, определени самостоятелно от трето лице или целите са определени съвместно от БАК и трето лице, БАК има положението или на обработващ лични данни (ако целите са определени от лицето, което е възложило обработването) или на съадминистратор..

Чл. 2. Настоящите Вътрешни правила на БАК уреждат организацията на обработване и защитата на лични данни на адвокатите членуващи в Колегията, на адвокатските сътрудници, на служителите, включително и на кандидатите за работа в БАК, на контрагентите и партньорите на БАК, както и на всички други групи физически лица, с които БАК влиза в отношения при осъществяването на правомощията и дейността си.

Прочети още...

РЕШЕНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КЪМ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ- БУРГАС

   ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ  В СТРАНАТА 2018 г.

РЕШЕНИЕ

        № 1/ 19.01.2018 г.

 

       1.Приема отвода  депозиран от адвокат Пенка Петрова Славова.

      2. Приема отвода депозиран от адв. Севим Неджатиева Ахмедова.

      3.ОБЯВЯВА окончателен списък на кандидатите за делегати от Адвокатска колегия- Бургас за Общото събрание на адвокатите в страната, допуснати до  избор, обявен за 27 и 28.01.2018 година, както следва:

КАНДИДАТИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА:

Прочети още...

ГОТОВИ АДВОКАТСКИ КАРТИ

1. ИВАНКА ПЕЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

2.ИВЕЛИНА ГРУДЕВА ГРУДЕВА

3.НАЗИФЕ КЕНАН ИСМАИЛ

4. ТЕОДОР КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ

При получаване на картите, моля, представете квитанция за внесена сума в размер на 10 лв. по следната сметка на Висш адв. съвет:

IBАN- BG85UNCR76301000029813

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Честит професионален празник!

Пожелаваме Ви здраве, високи професионални успехи и удовлетворение от работата в защита интересите на българската адвокатура!

Нека бъдем по- единни и последователни в отредената ни мисия като защитници на правото.

Светли Великденски празници!

Адвокатски съвет- Бургас

 

КОНТАКТИ С НАС

Бургас 8000 ул. "Княз Борис І" № 21 вх. Б, ет. 1

(+359 056) tel: 815081

(+359 056) fax: 815081

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 


All Rights Reserved.